Regler og vilkår

Vilkår Aurela

Generelle villkår og regler for bonusprogrammet.

Som Aurela-kunde er du automatisk med i vårt bonusprogram. Skulle du av en eller annen grunn ikke ønske å være med i dette bonusprogrammet kan du når som helst kontakte kundeservice og de vil hjelpe deg med dette.

Bonusprogrammets innhold, villkår, regler og antall bonuspoeng – samt annen informasjon som angis på disse sidene gjelder så lenge de er publisert på vår hjemmeside.

Endring av bonusprodukter

Aurela vil gjerne levere det som du forventer. Av og til kan det skje at det blir endringer eller en utsolgt situasjon. Vi jobber for å tilpasse oss dine ønsker. 

Feilaktig registrering av poeng

Aurela vil gjerne registrere riktig antall bonuspoeng på hver kunde. Det kan skje menneskelige og tekniske feil, og da forbeholder vi oss retten til å holde tilbake eller slette bonuspoeng som er feilaktig registrert på kundens konto. Det samme gjelder ved eventuelle misbruk av bonusprogrammets intensjoner (ref. Informasjon om bonusprogram). Vi forbeholder oss også retten til å redusere bonussaldoen ved ubetalte fakturaer.

Personopplysninger

Aurela lagrer dine personopplysninger. De lagrede opplysningene er de kontaktopplysninger du har gitt oss da du ble kunde hos oss, samt oversikt over ditt abonnement og bonuspoengene dine. Ved å kontakte kundeservice kan du når som helst få informasjon om hvilke av dine personlige opplysninger  som er lagret hos oss, og du kan selv få mulighet til å endre disse.

Dersom bonusprogrammet avvikles

Aurela forbeholder seg retten til å avvikle eller erstatte bonusprogrammet med én måneds varsel. Dersom bonusprogrammet må avvikles av lovmessige grunner, en domstolsbeslutning eller annet type forbud utarbeidet av myndighetene, kan bonusprogrammet avvikles med umiddelbar virkning. De opptjente bonuspoengene må da tas ut av kunden innen to år.

Bonuspoeng for verving

For å få bonuspoeng ved verving må du være registrert som kunde hos oss.

Tvister

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av bonusvilkårene gjelder til enhver tid norsk lov.