Mindre øyenrynker

Mindre rynker med Auerla Eye

Mindre øyenrynker med Aurela Eye
 

13 % mindre rynker rundt øynene på åtte uker!

De dermatologiske testene av Aurela Eye ble gjennomført ved Dermscan Laboratories i Frankrike i perioden 2. mars til 2. mai 2011. Studien var «dobbel-blindet»; det vil si at verken kvinnene eller laboratoriet visste hvilket produkt som var Aurela Eye, og hvilket som var placebo.

Om kvinnene som deltok i testen

Aurela Eye ble testet på 22 friske kvinner i alderen 43 til 64 år, (snittalderen var 57). Kvinnene påførte øyekremen på nyrenset hud rundt øynene, morgen og kveld hver dag i åtte uker, i henhold til instruksjoner gitt av laboratoriepersonalet.

3D-bilder som viser den utglattende effekten av Aurela Eye
Ved oppstart av studien, Dag 0 Mindre rynker på åtte uker, Dag 56
Aurela_Eye_3D_D0_A_S
Aurela_Eye_3D_D56_A_S

3D-bildene viser ansiktshud før og etter åtte ukers (56 dagers) bruk av Aurela Eye. De blå feltene indikerer rynkedybde. De gule feltene indikerer rynkehøyde. De røde feltene viser områder med glatt hud. Aurela Eye gir en klar/tydelig utlgattende effekt, allerede etter åtte uker. Gjennomsnittlig fikk kvinnene 12 % mindre rynker, allerede etter 56 dager (åtte uker), for 86 % av deltagerne.

De dypeste rynkene ble redusert 13 %

For de fem dypeste rynkene var resultatene enda mer oppsiktsvekkende. Studien viste en 13 % mindre rynker for 76 % av deltagerne etter åtte uker. Placebo-produktet ga ikke tilsvarende effekt. Kvinnene fylte også ut et egenvurderingsskjema, og hele 95 % oppga at de fikk forbedret hud!