Testmetoder

Foto: Dermscan

Det finnes en rekke metoder og apparater som kan brukes til å måle ulike effekter av hudpleieprodukter på huden. Først må det avklares hvilken effekt som ønskes målt, deretter må det tas stilling til hva som er den mest riktige målemetoden for å avdekke hvor effektivt hudpleieproduktet er.  

Følgende metoder ble benyttet i de kliniske studiene av Aurela ansiktskremer:

Antirynke-effekt

Hudrynker undersøkes visuelt og ved hjelp av måleapparatet Primos 3D Compact® (PRIMOS er akronym for «Phaseshift Rapid In vivo Measurement of Skin»). Med Primos 3D Compact® og tilhørende programvare, beregnes og dannes et 3D-kart over «hudterrenget» i et avgrenset område av ansikshuden. Programvaren gjør det mulig å bestemme og å foreta ulike type målinger av høydekurvene i 3D-kartet og derigjennom å sammenlikne hudrynkenes dybde, bredde og lengde fra én dag til en annen. 
 

Aurela_Serum_3D_D0_A_S
Aurela_Serum_3D_D56_A_S

3D-bildet viser rynkevariasjoner i huden før og etter åtte ukers (56 dager) bruk av serum. De blå feltene er indikerer rynkedybde, og de gule feltene er indikerer rynkehøyde. De røde feltene viser områder med glatt hud. Dette Bildet er hentet fra det kliniske studien for av Aurela Serum.

Oppstrammende effekt

Hudens fasthet forteller oss hvor raskt og i hvilken grad huden får tilbake til naturlige form etter belastning. Hudens fasthet bestemmes blant annet av dens elastisitet og spenst, biomekaniske egenskaper ved huden som avtar med alderen. Egenskapene kan bestemmes og måles ved hjelp av et Cutometer® på følgende måte: Huden trekkes inn i åpningen av en sonde med vakuum, og så leses det av på sonden hvor langt inn i den huden kommer. Man noterer også hvor lang tid det tar for huden å gå tilbake til sin opprinnelige form etter at sonden er fjernet. Hudens fasthet bestemmes også av kollagen- og elastinproduksjonen i hudvevet under epidermis. Ultralyd er den aller mest brukte bildetakingsteknikken ved undersøkelser av hudvev. 2D Dermascan C® gir et visuelt så vel som kvantitativt bilde hudens tykkelse og komposisjon.