Flere bruksområder for NBG®

Soppen Lingzhi har blitt brukt i tradisjonell asiatisk medisin, og inneholder betaglukaner.

NBG® har gjennom lang tid blitt undersøkt, både kjemisk og biologisk, gjennom et svært omfattende grunnforskningsprogram.

Forskningen har vist at NBG® kan brukes til forebygging av flere sykdommer enn dem som ble studert til å begynne med, og også til behandling av sår og til å motvirke allergier og tarmbetennelser.

NBG® - ettertraktet i farmasøytisk sammenheng.

En svært viktig egenskap ved NBG® er at stoffet på den ene siden aktiverer vitale prosesser i immunsystemet samtidig som det demper allergireaksjoner og forhindrer at immunreaksjoner løper løpsk og fører til skadelige overreaksjoner. For ikke mange år siden kunne en slik dobbeltvirkning, begge i positiv retning, ikke forklares. I dag vet man hvordan dette henger sammen, og stoffer med samme virkemåte som NBG® er derfor blitt svært ettertraktet i farmasøytisk sammenheng.

Beta-glukaner i tradisjonell asiatisk medisin

Den tradisjonelle medisinen som på kinesisk kalles «lingzhi» er omtalt i mer enn to tusen år gamle kinesiske legebøker. Lingzhi, som betyr «livseleksir», blir fremdeles ekstrahert fra bestemte hattsopper og har vært brukt som sykdomsforebyggende middel i  hundrevis av år. Men det var først på 1990-tallet at det ble klarlagt at den aktive komponenten i lingzhi er et beta-1,3/1,6-glukan med tilsvarende virkning som NBG®. I Japan har den medisinske virkningen av ekstrakter fra hattsoppen Lentinus vært kjent i hundrevis av år, og beta-glukanet Lentinan i denne hattsoppen er tatt i bruk i moderne medisin.