Historien om NBG®

NBG® er historien om hvordan det gikk til at et stoff som på 1980-tallet ble tatt i bruk mot sykdom på fisk, ble videreutviklet til mye mer.

NBG® er historien om hvordan det gikk til at et stoff som på 1980-tallet ble tatt i bruk mot sykdom på fisk, ble videreutviklet til bruk i hudkrem og som sykdomsforebyggende middel og farmasøytisk produkt for mennesker. Historien begynte imidlertid lenge før.

Professor Jan Raa

Allerede på 1960-tallet studerte Jan Raa hvordan planter beskytter seg mot infeksjoner og hvordan plantene ”oppdager” en infeksjon. Slik kom han på sporet av stoffer i hattsopp og gjær som mobiliserer planters infeksjonsforsvar. På 1970- og 80-tallet sto Raa, som professor ved Universitet i Tromsø, i ledelsen for utvikling av vaksiner for den gryende næringen av fiskeoppdrett i Norge. Men det var umulig å forutse hvilke fiskesykdommer som neste gang ville kunne dukke opp, og med vaksiner som eneste «beredskap», ville man alltid være på etterskudd. Raa innså at det som trengtes, var en ”vaksine” som kunne heve immunforsvarets terskel mot alle typer infeksjoner.

NBG® - Norsk betaglukan

Kollega Rolf Seljelid, professor dr. med. ved Universitetet i Tromsø, undersøkte på samme tid virkningen av de samme stoffene fra hattsopp og gjær, som Raa tidligere hadde studert, på hvite blodceller fra dyr. Seljelid fant ut at de hadde en immunstimulerende effekt som var overlegen alt han til da hadde testet. Resultatene ble publisert allerede i 1980. Dette stoffet, som senere fikk trebokstavforkortelsen NBG (for Norsk betaglukan), ble derfor den åpenbare kandidaten for å bekjempe sykdom hos oppdrettsfisk.

I 1986 laget Raa et prøveparti med NBG som han tilsatte i fôr til lakseunger, i håp om styrke fiskens sykdomsmotstand. Det ville i så fall være i tråd med den virkningen Seljelid hadde beskrevet i sine studier. Og slik gikk det. Lakseungene ble ved et uhell smittet av sykdomsbefengt sjøvann, og det viste seg da at 80-90 % av fisken som ikke hadde fått NBG, døde. Til sammenligning døde bare en mindre andel av fisken som hadde fått NBG. Dette var en «Eureka-opplevelse» for professor Raa, og han innså straks at dette var noe helt nytt, og at oppdagelsen kunne få stor betydning for norsk fiskeoppdrett. Etter å ha blitt grundig etterprøvd av skeptikere, ble NBG tatt i bruk i kommersielt fiskefôr (under navnet MacroGard®) på begynnelsen av 1990-tallet, først i Norge og senere i hele verden. Bruken har økt med årene, og i dag gis MacroGard® til mange typer oppdrettsdyr, og også til sports- og kjæledyr.

 Les mer om NBG® her: