NBG

Norsk Betaglukan, NBG, aktiverer immunceller inkludert Langerhans’ celler (bildet) i huden.

Det er kunnskapen om Norsk Betaglukans (NBGs) biokjemiske virkemåte, sikkerhet og effekt – samlet over en periode på mer 20 år – som ligger til grunn for NutraQs beslutning om å bruke NBG i den nye hudkremen.

Hva er NBG?

NBG® (Norsk betaglukan) er en glukosepolymer, en mikroskopisk partikkel som er bygget opp av mange hundre glukosemolekyler hektet sammen i en lang, forgrenet kjede. Den korrekte kjemiske betegnelsen på NBG® er beta-1,3/1,6-glukan. Betegnelsen forteller at glukosemolekylene er hektet sammen i såkalte beta-bindinger, mens tallene 1,3/1,6 angir hvordan glukanet er bygget opp. Glukanet er en komponent i den indre delen av celleveggen til bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) og er isolert derfra.

Betaglukaner finnes en rekke steder i naturen, for eksempel i hattsopp, gjær, havre, bygg og alger. Under fellesbetegnelsen «betaglukaner», finnes glukosepolymerer som er nokså ulike når det gjelder biologisk virkningsgrad og virkemåte. Det skyldes at betaglukaner kan være satt sammen på svært forskjellig måte, selv om de alle er bygget opp av samme byggesten (glukose). I den ene enden av skalaen har man betaglukaner helt uten biologisk effekt, og i den andre enden står NBG®, mens beta-glukan fra havre, bygg og hattsopp har en svakere virkning enn NBG®. Både når det gjelder virkningsgrad og virkemåte kommer NBG® svært gunstig ut sammenliknet med andre beta-glukaner, dessuten er NBG® det betaglukanet som er best dokumentert gjennom vitenskapelige studier.

Hva gjør NBG® i huden?

NBG® (Norsk betaglukan) aktiverer vevsmakrofager (Langerhansceller) og styrker derigjennom hudens egen evne til å reparere skader og til å lage nytt vev. Man vet i dag at når NBG® kommer i kontakt med bestemte  «antennemolekyler»  på vevsmakrofager, blir prosesser som er nødvendige for å reparere vevs- og celleskader, av for eksempel UV-strålig, stimulert.

NBG® kan motvirke utvikling av rynker i huden, sannsynligvis som følge av signal vevsmakrofagene gir til kollagen-produserende celler om å øke kollagenproduksjon.

Les om mer om NBG her: