Kjøpsvilkår

Aurela gir deg gode vilkår

Aurela selger hudpleie direkte hjem til deg. Du velger selv om du ønsker å gjøre et enkeltkjøp, eller gå for et abonnement, en fleksibel og automatisk leveringsavtale Abonnementet er prisvennlig, personlig tilpasset og uten bindingstid.

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Parter

Selger er:

Nordic Dermaceuticals AS
Postboks 234 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 815 582 55

E-post kundeservice@aurela.no 

Foretaksnummer 993 905 933, og blir i det følgende benevnt ”Nordic Dermaceuticals”, ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Nordic Dermaceuticals.

Abonnement

Nordic Dermaceuticals selger hovedsaklig produktene på løpende abonnementsbasis i henhold til valgt leveringsfrekvens.

Som hovedregel har ditt abonnement ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelse. Ved enkelte spesialtilbud kan likevel bindingstid forekomme. Dette vil i disse tilfeller være tydelig kommunisert i salgsøyeblikket, produktinformasjonen og på abonnementskontrakten. For abonnement med bindingstid kan oppsigelse først tre i kraft ved utgang av bindingstiden.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. For abonnement uten bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft med øyeblikkelig virkning. Unntaket er når produkter allerede er sendt fra oss, normalt 10 dager før du skal motta neste levering. Du forplikter deg derfor til å motta og betale for denne leveringen.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta pause, endre eller si opp ditt abonnement, så fremt ikke du har bindingstid. Ta gjerne kontakt med Kundeservice.

Leveranse

Det utstedes en skriftlig ordrebekreftelse på alle førstegangsbestillinger uavhengig av salgskanal. Ordrebekreftelsen sendes normalt på e-post eller SMS. Vi sender våre leveranser (også omtalt forsendelser) med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Det vises til ordrebekreftelsen.

Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Betaling

Du behøver ikke betale på forskudd, faktura sendes sammen med din forsendelse og du har normalt 14 dagers betalingsfrist, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter og gebyrer. Det kan forekomme at faktura- og betalingsoppfølgning er overdratt til tredje part . Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser

Våre priser er i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Abonnement med bindingstid er garantert den samme prisen i hele bindingstiden. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser så fremt ikke annet er avtalt. Porto- og ekspedisjonsgebyr kan være rabattert eller kostnadsfri ved inngåelse av Avtalegiro eller eFaktura. Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

Angrerett

Du er beskyttet av angrerettsloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen. Angreretten innebærer at kunden har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Ved eventuell retur står kunden for porto. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen. 

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt riktigt lagring er fulgt. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon må du kontakte Kundeservice.

Vi tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

Personopplysninger

Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet og medlemsklubben herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Nordic Dermaceuticals AS. Andre nære samarbeidspartnere (se vår nettside for oversikt) vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å kontakte deg om produkter og tjenester i Norge.

Kunden samtykker i at Nordic Dermaceuticals AS og andre nære samarbeidspartnere (se vår nettside for oversikt) kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produktilbud.

Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§18, 27 og 28. For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Kundeservice

Du når Kundeservice på telefon 815 58 255. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til kundeservice@aurela.no. Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Kundeservice kan også hjelpe deg med å skreddersy en forsendelse som passer for nettopp deg. Du er velkommen til å stille spørsmål og gi ris og ros. Vi ønsker at du skal være fornøyd med våre produkter!

Aksept av vilkårene

Abonnementsvilkårene anses som akseptert ved inngåelse av kjøpsavtalen.

Generelt

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte vilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.